Sunday, March 3, 2024

Currently Playing

Władysław Żeleński
JANEK (1899)

Wojciech Rodek

Małgorzata Grzegorzewicz, Agnieszka Kuk, Łukasz Gaj, Paweł Trojak, Dariusz Górskim,

Women’s Choir of The Henryk Wieniawski Philharmonic, I Signori Men’s Vocal Ensemble, Henryk Wieniawski Philharmo

No comments:

Post a Comment