Thursday, January 11, 2024

Currently Watching

EVERYTHING GOES WRONG
[SUBETE GA KURUTTERU]

Seijun Suzuki
Japan, 1960


Tamio Kawaji, Yoshiko Nezu, Sayuri Yoshinaga, Shinako Nakagawa

No comments:

Post a Comment