Saturday, December 17, 2022

A PIGEON SAT ON A BRANCH REFLECTING ON EXISTENCE
[En duva satt på en gren och funderade på tillvaron]
____________________

Roy Anderson
Sweden, 2014

No comments:

Post a Comment