Thursday, April 14, 2022


HEDD WYN (Ellis Evans)
"Rhyfel [War]"
____________________

Original Welsh:

Gwae fi fy myw mewn oes mor ddreng,
   A Duw ar drai ar orwel pell;
O'i ôl mae dyn, yn deyrn a gwreng,
   Yn codi ei awdurdod hell.

Pan deimlodd fyned ymaith Dduw
   Cyfododd gledd i ladd ei frawd;
Mae sŵn yr ymladd ar ein clyw,
   A'i gysgod ar fythynnod tlawd.

Mae'r hen delynau genid gynt
   Ynghrog ar gangau'r helyg draw,
A gwaedd y bechgyn lond y gwynt,
   A'u gwaed yn gymysg efo'r glaw.

  
A literal English translation by Wade Dowdell:

Woe is me that I live in an age so boorish,
   And God at ebb on a distant horizon;
After him, man, (both) lord and commoner,
    Raising his ugly authority.

When he felt God's going away
   He raised a sword to kill his brother;
The sound of battle is on our ear,
   And its shadow on poor cottages.

The old harps that were played before are
   Suspended on the branches of yonder willows,
And the scream of the boys filling the wind,
   And their blood mixed with the rain.


No comments:

Post a Comment